Alo Theater

Kwe-kwe kwe-kwe


De voorstelling:

Hij kan gespeeld worden in scholen, theaters, bibliotheken en musea.

De lengte van de voorstelling is ongeveer 45 minuten.