Alo Theater

Theaterdocent


Zij noemen hem Meester Pannenkoek. Naast de vertelvoorstellingen als “Baba de verhalenverteller” staat hij elke week voor de klas als theaterdocent.
 “Theater verrijkt het leven van kinderen en jongeren. Het geeft hen inzicht in zichzelf en hun omgeving. Door dit inzicht kunnen ze hun zelfvertrouwen ontwikkelen en hebben ze meer zeggenschap over hun leven".
“In ‘Ayota arts centre’, Lagos, Nigeria waar hij als kind met theater begon, was hij kind aan huis. Het was een plek waar hij zichzelf leerde uiten. Het proces van verhalen bedenken en uitvoeren gaf hem zelfvertrouwen. Dit is iets wat hij nu als theaterdocent, naast theaterkennis en vaardigheden, in zijn lessen aan kinderen wil overbrengen. Hij wil ze het gevoel geven dat ze er mogen zijn.
Hij geniet ervan om kinderen lachend en spelenderwijs iets te leren, een steun in de rug te geven, een vonk vol passie mee te geven. Daarbij ruimte latend voor individualiteit en eigen creativiteit.
Hij werkt met verschillende soorten groepen kinderen. Het lukt hem meestal om de zo genaamd “ moeilijke klas” te motiveren om in zijn lessen mee te doen. Vaker lukt het hem ook om de stille leerlingen op het podium te laten stralen.
Hij werkt ook graag met een groep leerlingen, die niet als vanzelfsprekend bij elkaar horen. “Het is geen moeilijke en interessante opgave om je thuis te voelen binnen een groep, waar alles voor je gevoel al helemaal klopt. Hij vindt het spannender als er nog iets te ontdekken valt. Zowel theatraal, als groepsdynamisch.”

Theaterlessen en Workshops:
Al meer dan 10 jaar werkt hij als theaterdocent in het basis onderwijs en geeft hij met plezier en veel liefde voor het vak les aan basisschoolkinderen.
Hij werkt met leerlingen van groep 1 tot en met groep 8.  In samenwerking met de SKVR en andere kunstinstellingen geeft hij theaterlessen op basisscholen.
Theaterlessen kunnen een goede uitlaatklep zijn voor kinderen die in de schoolse vakken minder uitblinken, kinderen die druk zijn kunnen hun energie goed gebruiken en andere kinderen kunnen verborgen talenten ontdekken.
In de lessen wordt rekening gehouden met het feit dat het voor kinderen  de eerste aanraking kan zijn met theater. 
Dit is een belangrijk uitgangspunt, zodat kinderen het theater niet “eng” of “ saai” gaan vinden. In de lessen wordt de drempel voor de kids om mee te doen laag gehouden.
Een goede sfeer creëren is waar hij dan ook mee begint in de lessen. Zo ontdekken kinderen dat theater leuk is: Spelend lachend leren.
Zijn methode is: Voordoen, Samendoen en Zelf doen. Dit is de basis voor de lessen. 
“Eerst geeft hij uitleg door middel van voorbeelden die hij laat zien. Daarna gaat hij samen met de kinderen iets doen.  Vervolgens trekt hij zichzelf terug, terwijl de kinderen met z’n allen op het podium staan met eigen ideeën, creativiteit en fantasie.”
Als theaterdocent, is hij goed in staat om in te spelen op zowel het artistiek inhoudelijke, als op het sociaal pedagogische klimaat binnen een groep.

Wllt U hem aan het werk zien of zoek jij een stageplek? Neem gerust contact op om een afspraak te maken.