Waar gaan de verhalen over?

Er zijn geen thema's die niet verhaald kunnen worden!  Voor iedere gelegenheid heb ik een passend verhaal. Ik kan putten uit een eigen repertoire, een bestaand verhaal aanpassen of zelf schrijven, al naar gelang de wensen van de opdrachtgever.